רשלנות רפואית

לרשלנות הרפואית פנים רבות וצורות שונות.

היא מתרחשת כאשר במהלך טיפול או פרוצדורה רפואית – נגרם לאדם נזק, נכות, פגיעה ואף, חלילה, מוות, כתוצאה מהחלטה שגויה, מטיפול לא נכון או לא מיומן דיו של הצוות הרפואי.

היא חלה על אותו רופא, אשר לא שלח את המבוטח לבדיקות הסקר הנחוצות, על אף קיומם של אותות אזהרה, ולאחר מכן התפרצה מחלתו.

היא מרחפת מעל ראשו של המנתח, אשר לא הסביר כראוי את הסיכונים הכרוכים בביצוע הניתוח, אלא לאחר שהתרחש הנזק.

למעשה, סוגיית הרשלנות הרפואית רלוונטית לכל שלבי הטיפול בחולה – החל מקבלתו, המעקב הרפואי אחריו, בחירת הבדיקות והפרוצדורות הרפואיות אליהן נישלח, מתן ההסברים ביחס למהות אותן פרוצדורות והסיכונים הכרוכים בביצוען או אי ביצוען – וכמובן, אופן ביצוע הטיפול.

גישת בתי המשפט כיום, הנה כי למטופל הזכות לקבלת המידע המלא, המקיף והמדוייק ביחס למצבו הרפואי, וביחס לאפשרויות השונות אשר ביכולת מדע הרפואה להציע לו. כך, מחוייב הצוות הרפואי בתיעוד מלא ומקיף הן של ההסברים אשר ניתנו למטופל, האלטרנטיבות השונות שפורטו בפניו – ואופן ביצוע הטיפול או הפרוצדורה הרפואית, לפרטיהם.

המשפט מכיר בעובדה כי האזרח הפשוט הנזקק לאותו טיפול רפואי, אינו בעל המידע והאמצעים כמו מערכת הבריאות והרופאים המטפלים, ולפיכך חלות על גורמים אלה חובות שונות כלפיו, לרבות חובת זהירות, והחובה לנהוג כלפיו במקצועיות, במיומנות ובסבירות.

יחד עם זאת, במרבית המקרים, לאחר קרות אירוע הנזק, מתנערים הגורמים הרפואיים מאחריות, ולמעשה מותירים את הניזוק מול שוקת שבורה, לעיתים כשהוא סובל מפגיעה משמעותית ביותר.

כך, בין הטענות השונות עמן התמודד משרדנו – כי הנזק נגרם באופן 'מקרי' בסמיכות לניתוח ואינו קשור אליו, כי המנתח פעל בסבירות וכי וכל רופא אחר היה פועל כמוהו, כי לא ניתן היה לאבחן את המחלה לאור תלונות התובע, כי הסיכונים הוסברו היטב למטופל על אף שלא הועלו על הכתב – ועוד רבות אחרות.

מדובר בתחום מורכב ביותר, הדורש ידע ניכר בתחום הרפואה, והכרת התהליכים השונים לרבות אופן פעולת בתי החולים וקופות החולים.

משרדנו מייצג לקוחות מול בתי החולים וקופות החולים השונות, מול מומחים פרטיים, מנתחים פלסטיים, מומחים בתחומי רפואת הנפש, מומחי פריון, רופאי מעקב הריון – ועוד רבים אחרים.

לרשות משרדנו עומדים מומחים רפואיים ויועצים בעלי שם, ואנו עושים הכל על מנת שאותם נפגעים כתוצאה מרשלנות רפואית יזכו בפיצוי המגיע להם.

לפיכך, במידה והנכם חשים כי נעשה לכם עוול, כי טיפול רפואי שביצעתם גרם ליותר נזק מאשר תועלת, כי לא הייתם מודעים לאופן בו נערך הטיפול או לחלופות השונות בהן ניתן לבצעו – חשוב לפנות לייעוץ משפטי אצל עו"ד הבקיא ומנוסה בתחום.

תביעות רשלנות רפואית: בית המשפט העליון נותן משמעות רחבה לזכויות החולה