סיעוד

ביטוח סיעודי מעניק כיסוי ביטוחי למבוטחים אשר מפאת מצבם הבריאותי הירוד, אינם מסוגלים לבצע את הפעולות החיוניות היומיומיות, ולמעשה – אינם יכולים לדאוג עוד לצרכיהם הבסיסיים.

אלה הם אותם אנשים, אשר דאגו מבעוד מועד לרשת ביטחון לעת צרה, וביקשו שלא ליפול למעמסה כלכלית על יקיריהם במצבים קשים מעין אלה. לכן, רכשו פוליסה אשר תבטיח את קיומם בכבוד – ובמידת הצורך תאפשר להם לשהות במוסד סיעודי ראוי, או להעסיק עובד זר אשר ידאג לצרכיהם.

למרבה הצער, בלא מעט מקרים, מגלים אותם מבוטחים (ובני משפחתם) כי דווקא בעת שנזקקו יותר מכל לחברת הביטוח, ולאחר שנים של תשלומי פרמיות – מתנערת חברת הביטוח מכל אחריות, ומסרבת לאפשר להם לקבל את המגיע להם על פי הפוליסה אותה רכשו.

במקרים אלה, נופל נטל הטיפול והסיעוד על בני המשפחה, אשר נאלצים לא רק להתמודד עם העובדה כי יקירם מצוי במצב כה קשה – אלא אף כורעים תחת הנטל הכלכלי, העומד על אלפי שקלים מדי חודש, ועד עשרות אלפי שקלים, בעת הצורך באשפוז סיעודי.

משרדנו מייצג לקוחות רבים בתחום הסיעוד, ומסייע למבוטחים ולבני משפחותיהם, להשיג את הפיצוי המגיע להם, ולקבל את הקיצבה החודשית המובטחת, או השתתפות בעלויות האשפוז.

יש לזכור – דחיית תביעת סיעוד על ידי חברת הביטוח אינה סוף פסוק, וניתן להלחם בה!