אבדן כושר עבודה

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מעניק כיסוי ביטוחי למבוטחים אשר מפאת תאונה או מחלה אינם יכולים לעבוד עוד ולהשתכר לפרנסתם.

מדובר בביטוח אשר נערך על ידי רבים, מתוך דאגה שמא, חס וחלילה, תישלל מהם ביום מן הימים – ולפני גיל פרישה, היכולת לעבוד, וייגדע באחת מקור הכנסתם, לעיתים אף הכנסת התא המשפחתי כולו.

אנשים אשר דאגו לרכוש מבעוד מועד כיסוי אובדן כושר עבודה בקשו להבטיח שקט נפשי, את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית דווקא בזמנים קשים.

בהתאם לכיסוי המוצע על ידי חברות הביטוח השונות, הרי שבמקרה של אובדן כושר עבודה – יקבל המבוטח מחוסר היכולת גמלה חודשית אשר תהווה תחליף להכנסתו מעבודה.

למרבה הצער, בלא מעט מקרים, מגלים מבוטחים כי חברת הביטוח אשר הבטיחה לעמוד לצידם ביום פקודה, מתנערת מחבותה ומסרבת לשלם להם את המגיע להם על פי הכיסוי הביטוחי אותו רכשו.

או אז, מסתבר לעיתים למבוטחים, כי הגדרת "אובדן כושר לעבודה", שונה בתכלית מזו שחשבו עליה עת רכשו את הכיסוי.

טענות חברת הביטוח מגוונות ושונות, אולם בבסיסן הטענה כי המבוטח יכול לשוב לעיסוקו, אף אם לא במשרה מלאה – ואם לא כך, בוודאי שיכול לעסוק ב"עיסוקים סבירים אחרים" המתאימים לו. מבוטחים רבים מופנים על ידי חברת הביטוח לעסוק בעיסוקים אשר אינם מתאימים להם כלל, אינם הולמים אותם ואת כישוריהם – ואין כל סיכוי כי יוכלו להשתלב בהם בעתיד.

יחד עם זאת – עבור חברת הביטוח, די בכך כדי לשלול את הקצבה המובטחת להם.

במידה ונדחתה תביעתכם לאובדן כושר לעבודה, יש לפנות לייעוץ אצל עו"ד המתמחה בתחום ביטוח החיים בכלל, וביטוח אובדן כושר עבודה בפרט – על מנת להבטיח את מלוא הזכויות המגיעות לכם.

משרדנו מייצג מבוטחים רבים, בערכאות השונות בבתי המשפט, אל מול חברות הביטוח, ומסייע לאלו אשר איבדו את מטה לחמם לזכות בפיצוי המובטח.

בית המשפט מבהיר כי עיקרון הציפייה הסבירה של מבוטח עשוי לגבור במקרים מסוימים אף על לשון הפוליסה עליה חתם