מזלו של א' שפר עליו – הוא הצליח במלחמתו מול המוסד לביטוח לאומי

הדרך לקבלת גמלה מהמל"ל רצופה מכשולים ידועים ומוכרים, העלולים להפיל בדרכם מבוטחים תמימים. בכתבה זו נרענן לקוראינו את מה שהמל"ל מנסה להשכיח מהם.

א', יליד 1944, הוא בעליה של חברת שיווק ופרסום ואזרח שומר חוק. נתונים אלו לא סייעו לו כאשר ביקש מהמוסד לביטוח לאומי (המל"ל) להכיר בו כנפגע עבודה, בעקבות תאונה שעבר בדרכו לעבודה. המל"ל שלף כנגדו 'קלף מנצח' – התביעה התיישנה.

בסופו של יום, פסקה כבוד השופטת גרשון-יזרעאלי כי על המל"ל להכיר בתאונת הדרכים כתאונת עבודה [ב.ל. (ת"א) 58181-12-12].

בית המשפט הורה למוסד לביטוח לאומי להכיר בתאונה כתאונת עבודה, ודחה ניסיון לטענת התיישנות

במה דברים אמורים?

ביום 12.2.2009 נהג א' ברכבו, בדרך לפגישת עבודה בבית דפוס, נעצר ברמזור אדום ורכב אחר הגיח ופגע בו בעוצמה. א' נחבל בכל חלקי גופו, ואובחן כסובל מ"צליפת שוט" – פגיעה נפוצה בקרב נפגעי תאונות דרכים. לאחר בדיקות נוספות, נמצא סובל מקרע בכתף.

בחלוף שלוש שנים – פנה א' למל"ל בתביעה להכרה כנפגע בעבודה. בתגובה, טען המל"ל כי נמנע ממנו להכיר בתאונה כתאונת עבודה, הואיל וחלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק – שנה אחת. דהיינו, השתהותו של א' חוסמת את זכאותו.

השופטת לא התבלבלה מהטענה, וקראה שוב את סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, אשר אמנם קובע כי "כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים", אולם מבהיר כי "הוגשה התביעה אחרי המועד האמור… תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים". דהיינו, גם בחלוף שנה, ככל שאין מניעה להוכיח את התאונה – תתקבל התביעה, אלא שתגמולי המל"ל ישולמו רק עבור שנים-עשר חודשים לעבר.

אשר לפרטי התאונה, קיבלה השופטת את עדותו של א', שדיווח על תאונת העבודה עם פנייתו לקבלת טיפול, ואף הציג את תשובותיו לשאלון מאת חברת הביטוח של הרכב, בהן העיד כי נפגע בתאונת עבודה, כשנתיים קודם פנייתו למל"ל.

אם כך, הקשה המל"ל, מדוע לא הבאת לעדות, בראשית 2015, את מי שקבעת עמו את הפגישה? על כך השיב א': "זה לא הגיוני… לבקש מאדם שיזכור שביום מסוים בראשית 2009, כמעט 6 שנים, הוא יזכור שיחת טלפון. זו הייתה עדות מפוברקת אם הייתי מעז לשים דבריו בפיו ולבקש ממנו לזכור מה קרה אז בשנת 2009". השופטת התרשמה כי א' דובר אמת.

בסופו של יום, פסקה השופטת שיש להכיר בא' כנפגע עבודה. ולכם, קוראינו, אם נפגעתם חלילה בתאונת עבודה, נמליץ שלא לוותר על זכויותיכם ולעמוד עליהם, בעזרת שירות משפטי מקצועי וראוי.

 

התמונה צולמה על ידי: Karl-Ludwig Poggemann  |  קישור לתמונה
פורסם בקטגוריה עדכוני פסיקה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.